Ozzo

The new view on data centre efficiency

Self sufficient data systems

Een team van toonaangevende experts uit Nederland maken het onmogelijke waar. Door hun enorme kennis- en ervaring op het gebied van architectuur, ecologie en energie op unieke wijze te combineren. Het resultaat: dataopslagsystemen die geen energie verslinden, maar juist alle benodigde energie zelf opwekken.

Revolutionair voorraad- en klimaatbeheer

De volledig eigen energieopwekking gaat gepaard met een revolutionair voorraad- en klimaatbeheer. Afgeleid van het basisprincipe waarop bijen in de pure natuur te werk gaan. Bovendien wordt er slim gebruik gemaakt van warmte en koude uit de directe omgeving en duurzame energiebronnen zoals zon, water en wind. Restwarmte wordt aangewend voor de verwarming van nabijgelegen gebouwen en voorzieningen.

Optimale efficiency, geen energieverbruik

OZZO maakt gebruik van het HotColdFrozenDataTM-concept. Dit zorgt ervoor dat veel gebruikte data wordt opgeslagen op een locatie dicht bij de gebruiker, zodat deze data snel opgevraagd en beschikbaar gesteld kan worden. De rest van de data (cold & frozen) wordt op verder weg gelegen locatie opgeslagen. De datacentra zijn stuk voor stuk ecologisch verantwoorde, architectonische hoogstandjes op unieke, nog nooit eerder gebruikte locaties in gebouwde omgeving en open gebied. Het resultaat: optimale data-efficiency z—nder energieverbruik en CO2-uitstoot.

info@ozzodata.com

Ozzo

The new view on data centre efficiency

Self sufficient data systems

A team of leading experts from the Netherlands is making the unthinkable reality. It is purposefully combining its enormous reserves of know-how and experience in the fields of IT, architecture, ecology and energy. The result of this is local data systems that donŐt waste energy and, in fact, generate their own energy source. A root-and-branch overhaul of data centres with energy as the guiding principle.

Pioneering data and climate management

The fact that we create our own energy means that we have a completely new approach to energy and climate management based on the way bees operate in nature. We also have a smart way of using heat and cold in the immediate vicinity as well as sustainable sources of energy such as sun, water and wind. Residual heat is used for heating buildings and facilities in the vicinity.

Highly efficient and energy-neutral

OZZO uses the HotColdFrozenData concept. Data in continuous use is stored at a location near to the user, so it can be retrieved quickly and used. The rest of the data (cold & frozen) is stored at standby locations further away that use less energy. Each of the data centres is a cleverly-designed, sustainable feature of the built environment and open space. Customization means that this form of energy-neutral data efficiency has innumerable applications in unique locations never previously used.

www.ozzodata.com

More information:

OZZO is the name given to the plan to realise self-sufficient data centres from 2015, starting with the heart of innovation itself, the Amsterdam Metropolitan Area.

info@ozzodata.com